Miksi tarvitset digitaalista markkinointia?
March 3, 2020

Tässä blogissa, BluEagle omistaja Fareed Shakhatreh on kirjoittanut digitaalisen markkinoinnin tärkeydestä ja vaaroista, mitä seuraa jos digitaalista markkinointia ei käytetä liiketoiminnassa.

Miksi tarvitset digitaalista markkinointia?

Markkinointi on strategia, joka määrittää yrityksen menestyksen tai epäonnistumisen. Se on taikaa. Ilman markkinointia ei ole liiketoimintaa. Miksi yritykset tarvitsevat strategian? Kilpailun takia. Jos sinulla ei ole markkinointistrategiaa, kilpailijasi hallitsee markkinoita eikä yksikään yritys selviä. Sodan aikana maat käyttivät paljon aikaa vihollisen tutkimiseen ja strategian rakentamiseen niiden käsittelemiseksi. Sama periaate pätee liike-elämässä. Kilpailijasi on vihollisesi ja sinun pitää käyttää aikaasi kilpailijasi tutkimiseen, jotta voit rakentaa oikeanlaisen strategian siitä, miten erottua markkinoilla saadaksesi kilpailua. Tuotteella pitäisi olla kilpailuetu voittaakseen markkinoita, mutta ilman kunnollista markkinointisuunnitelmaa menestyksestä ei ole toivoa. Suomessa on hyviä insinöörejä, tutkimus- ja kehityskeskuksia, hyviä kouluja ja yliopistoja, mutta hyvän markkinointistrategian puuttuessa, monet heidän innovaatiot eivät menesty. Ei riitä, että omaa kaikki taidot ja tiedot luodakseen hyvän tuotteen, koska jos et välitä markkinointistrategiasta, tuotteet eivät menesty. Mutta, jos sinulla on surkea tuote, jolla on hyvä markkinointistrategia, tuote voi menestyä markkinoilla jonkin aikaa, mutta päinvastoin ei voi tapahtua. Sodissa monet taistelijat voittavat sodan, vaikka heillä on vähemmän laitteita ja tiloja, koska heillä on hyvä strategia. He tutkivat vihollista. He piilottavat heikkoutensa ja keksivät tarinoita ja huhuja, jotka antavat heistä pelottavan kuvan viholliselle. 

Digi Markkinointi strategia

Brian Tracyn mukaan liike-elämässä markkinointistrategiassa on periaatteita ja sääntöjä:

  • Erikoistuminen.
  • Eriyttäminen.
  • Segmentointi.
  • Keskittyminen.

Yrityksen tulee olla erikoistunut tietyllä alueella ratkaistakseen tietynlaisten asiakkaiden ongelman. Eriyttäminen on yksi asia, joka antaa etulyöntiaseman kilpailijaa vastaan. Se on se asia, jonka osaat tehdä, mutta kilpailija ei osaa tehdä. Segmentointi alkaa kuvailemalla yksityiskohtaisesti, kuka asiakas on, tutkimalla huolellisesti väestötietoja ja keräämällä riittävästi tietoja iästä, sukupuolesta, ammatista, koulutuksesta, sijainnista, tuloista ja perheasemasta. Tutkimalla asiakkaiden psykografiikkaa kuten tavoitteita, unelmia, pelkoja, huolenaiheita, epäilyjä, ratkaistavia ongelmia, pyrkimyksiä ja motivaatioita elämässä, oikea asiakas on se, joka arvioi tuotteitasi tai palveluasia, ja on valmis maksamaan siitä. Keskittyminen tarkoittaa kaikkien resurssien ja ponnistelujen keskittämistä yhteen tuotteeseen tai palveluun, joka ratkaisee todellisen olemassa olevan ongelman. Mainosmateriaali määrittelee vahvuuden ja ratkaistavat ongelmat käyttämällä huolellisesti oikeaa markkinointikanavaa, rakentamalla hyviä perusteluja ja markkinointisisältöä tuotteesi ja palvelusi ympärille, tekemällä kilpailusta merkityksetöntä ja rakentamalla asiakasarviointikyselyjä tuotteen ja palvelun parantamiseksi. Tuotteen tai palvelun täytyy olla ainutlaatuista ja kohdistua oikeaan asiakasryhmään. Missä ja miten voit löytää oikean asiakkaan ja selvittää oikean viestintätavan.

Digitaalimuutos

Digitaalinen muutos on uusi vallankumous teollisuuden ja maatalouden vallankumouksen jälkeen. Jokaisen teollisuuden alan tai liiketoimintamallin on noudatettava palveluiden ja prosessien digitalisoimisen uutta trendiä parantaakseen tehokkuutta ja käytettyä aikaa. Digitaalinen muutos on keskittynyt monille aloille kuten pankkijärjestelmä ja online-myynti kuten Amazon, eBay ja Alibaba. Toimitusketju ja arvoketju on automatisoitu ajan ja rahan säästämiseksi. Etäisyys ei ole enää este. Voit ostaa mistä tahansa ja milloin tahansa suuresta valikoimasta ja vaihtoehdoista käyttämällä vain kännykkää tai kannettavaa tietokonetta. Osallistuva esineiden internet IoT yhdistää useita toimintoja ja laitteita erilaisten anturien, toimilaitteiden tai tietokeskusten kautta tehdäkseen automatisoidun päätöksen reaaliajassa. Digitaalista markkinointia on käytetty tehokkaasti sosiaalisen median, YouTuben, verkkosivujen, blogien, Google Adwaren, mobiilisovellusten ja joidenkin muiden foorumien kautta, jotka käyttävät internettiä.

Kaikkia markkinointimenetelmiä, jotka käyttävät internettiä tai online-palveluita, kutsutaan digitaaliseksi markkinoinniksi kuten sosiaalisen median sovellukset, YouTube, sähköpostiuutiskirje, mobiilisovellukset, verkkosivustot, Google mainosohjelmat, Google analytiikka, hakukoneet ja niin edelleen. Offline markkinointia kuten tv, radio, sanomalehti, puhuttu sana, henkilökohtainen myynti tai suora myynti, pidetään perinteisenä markkinointina.

Digitaalinen markkinointi voi helposti tavoittaa enemmän yleisöä. Räätälöimällä kohderyhmä käyttämällä erilaisia parametrejä kuten sijainti, ikä, sukupuoli, ammatti jne. voi säästää rahaa ja lisätä markkinoinnin tehokkuutta kun taas perinteisessä markkinoinnissa on vaikea räätälöidä oikeaa yleisöä. Sitoutumisaste on korkeampi ja se voidaan jäljittää ja mitata erilaisten analyyttisten työkalujen avulla. Kun asiakas esimerkiksi näkee tuotteen YouTube –kanavalla tai Facebookissa, hän klikkaa heti tuotelinkkiä ja yrittää ostaa sen tai lukea siitä, mikä voi kertoa sitoutumisen korkeasta määrästä, kun taas televisiossa tai radiossa et voi etsiä tuotetta heti. Digitaalinen markkinointi on halvempaa, koska räätälöity markkinointikanava tähtää oikeaan segmenttiin, kun taas perinteinen markkinointi on satunnaista markkinointia ja kohdistuu kaikkiin ja voi olla meluisaa ja häiritsevää monille ihmisille, jotka eivät ole kiinnostuneita. Sijoituksen tuotto voidaan helposti mitata laskemalla muuntokurssi markkinointia varten kuluneelta dollarilta.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Kirjoita sähköpostiosoitteesi, niin saat pääsyn henkilökohtaisiin tarjouspaketteihin

Tietosi ovat 100 % salattuja

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This